แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 356 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่ 9 (356) ประจำเดือนมีนาคม 2560 พบกับบรรยากาศที่บ้านเมืองมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองร้อนแรงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา