ไฟเขียวขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำบังคับ 1 ม.ค.63 ปรับ 5-6 บาททั่วประเทศ

ปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 5-6 บาท ขึ้น 6 บาท มี 9 จังหวัด มี68 จังหวัด ปรับขึ้นเพียง 5 บาท ทำค่าจ้างต่างเหลื่อมล้ำกัน 10 ระดับทั้งประเทศ ชลบุรี ภูเก็ต ค่าจ้างสูงสุด ต่ำสุดที่ ยะลา ปัตานี นาราธิวาส