จะล้มเหลวสักอีกกี่ครา…จึงจะปรับปรุงขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติ

เสียงสะท้อนจากคนทำงานด้านสิทธิแรงงานข้ามชาติ ต่อการการขึ้นทะเบียนและการต่อใบอนุญาตทำงานในครั้งและที่ผ่านมา