แถลงการณ์ร่วม 93 สหภาพแรงงาน สนับสนุนตัวแทนจากพรรคการเมืองที่สามารถรวบรวมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเป็นนายกรัฐมนตรี

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 แถลงการณ์ร่วม 93 สหภาพแรงงาน สนับสนุนตัวแทนจากพรรคการเมืองที่สามารถรวบรวมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเป็นนายกรัฐมนตรี
ตามหลักการประชาธิปไตย ตัวแทนผู้มีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเมื่อรวบรวมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรได้ก็ควรเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาล เพื่อให้กลไกของระบอบประชาธิปไตยสามารถดำเนินไปได้อย่างสมบูรณ์ปราศจากการแทรกแซงโดยอำนาจนอกระบบอื่น ๆ และสืบเนื่องจากผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ที่ปรากฏว่าพรรคผู้ชนะเลือกตั้งอันดับหนึ่งรวมกับอีก 7 พรรคได้ร่วมจัดตั้งรัฐบาล จนมีเสียงสนับสนุนถึง 313 เสียงนั้น
.
พวกเราแรงงานจากสหภาพแรงงานต่าง ๆ ในฐานะประชาชนเจ้าของอำนาจอธิปไตย จึงขอแสดงจุดยืน เรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภา ทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา สนับสนุนตัวแทนจากพรรคการเมืองที่สามารถรวบรวมเสียงข้างมากได้ในสภาผู้แทนราษฎรเป็นนายกรัฐมนตรี และสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ ตามหลักการประชาธิปไตย
.
พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเหล่าสมาชิกรัฐสภาจะ “เคารพ” ในมติของประชาชน ผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริง
.
ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของแรงงาน
12 กรกฎาคม 2566
____________________________
รายนามสหภาพแรงงานที่ร่วมลงนามแถลงการณ์
1. สหภาพแรงงานสร้างสรรค์ (CUT)
2. สหภาพพยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล
3. สหภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน
4. สหภาพเทคนิคการแพทย์
5. สหภาพแรงงานบาริสต้า เชียงใหม่
6. สหภาพเภสัชผู้ปฏิบัติงาน
7. สหภาพคนทำงาน
8. สหภาพไรเดอร์
9. สมาพันธ์แรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย)
10. สภาองค์การลูกจ้างแรงงานสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
11. สภาองค์การลูกจ้างอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย (มีทั้งสิ้น 22 สหภาพแรงงาน)
12. สภาองค์การลูกจ้างสภาศูนย์กลางแรงงานแห่งประเทศไทย
13. สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอ การตัดเย็บเสื้อผ้า และผลิตภัณฑ์หนัง แห่งประเทศไทย (ส.พ.ท.)
14. สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และยา
15. สมาพันธ์แรงงานอีซูซุประเทศไทย
16. สหพันธ์แรงงานชิ้นส่วนยานยนต์ แห่งประเทศไทย
17. กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง
18. กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก
19. เครือข่ายกรรมกรแดง เพื่อประชาธิปไตย
20. สมัชชาคนจน
21. กลุ่มคนงาน Try Arm
22. กลุ่มสหภาพแรงงานปู่เจ้าสมิงพราย และใกล้เคียง
23. องค์กรคนงานไทย
24. กลุ่มผู้ใช้แรงงานทัพหลวงกรุงศรี (อยุธยา)
25. กลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่า
26. เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ
27. สหภาพแรงงานเจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย
28. สหภาพแรงงาน ฮันฮิล ฟอร์จิ้ง ไทยแลนด์
29. สหภาพแรงงาน ฟูรูกาวา ยูนิค ไทยแลนด์
30. สหภาพแรงงาน ไทยเมอิ ระยอง
31. สหภาพแรงงาน โยโกฮามา สัมพันธ์
32. สหภาพแรงงาน ซูซูกิ มอเตอร์ ประเทศไทย
33. สหภาพแรงงานรากแก้วสัมพันธ์
34. สหภาพแรงงานโอกาวา
35. สหภาพแรงงานอาซาคาวา ประเทศไทย
36. สหภาพแรงงานโอวายที
37. สหภาพแรงงานมาคิตะ แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย
38. สหภาพแรงงานโอกุระสัมพันธ์
39. สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง
40. สหภาพแรงงานโอวัลติน
41. สหภาพแรงงานโอซาก้า
42. สหภาพแรงงาน ATC โลจีสติกส์
43. สหภาพแรงงานโฟโมสต์
44. สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์
45. สหภาพแรงงานกิจการปั่น – ทอ แห่งประเทศไทย (พิพัฒน์สัมพันธ์)
46. สหภาพแรงงานธรรมบาลมวลชน
47. สหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์กรุ๊ป
48. สหภาพแรงงานไทยฟูโกกุ
49. สหภาพแรงงานการทอ แห่งประเทศไทย
50. สหภาพแรงงานมอลลิเก้ เฮลแคร์
51. สหภาพแรงงาน โคเซ่ อลูมินัม แห่งประเทศไทย
52. สหภาพแรงงานชัมมิท สเตียริ่งสัมพันธ์
53. สหภาพแรงงานทาคาตะสัมพันธ์
54. สหภาพแรงงาน เอสโก้
55. สหภาพแรงงานไพโอเนียร์ แห่งประเทศไทย
56. สหภาพแรงงานรวมใจเพื่อนสัมพันธ์ [อ้อมน้อย – อ้อมใหญ่]
57. สหภาพเครื่องเรือนและผลิตภัณฑ์ไม้แห่งประเทศไทย
58. สหภาพแรงงาน เอเวอรี่
59. สหภาพแรงงานเทสโก้โลตัส
60. สหภาพแรงงาน TTS สัมพันธ์
61. สหภาพแรงงาน เอส อาร์ เอ็น
62. สหภาพแรงงานพานาโซนิคแห่งประเทศโทย
63. สหภาพแรงงานไทยซูซูกิ
64. สหภาพแรงงานโบการท์ ไทยแลนด์
65. สหภาพแรงงาน เอสเอเอส ออร์โตแหลมฉบัง
66. สหภาพแรงงานอินเตอร์ซีตส์ สัมพันธ์
67. สหภาพแรงงานแอมคอร์ส
68. สหภาพแรงงานนิสชิน
69. สหภาพแรงงานบางกอกพามิลล์
70. สหภาพแรงงานพนักงานจอมธนา ประเทศไทย
71. สหภาพแรงงานโคมุนชิน
72. สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อมฯ
73. สหภาพแรงงานรอนด้า
74. สหภาพแรงงานนิวโจโฮคุ
75. สหภาพแรงงานเอ็น จี เค
76. สหภาพแรงงาน จี เอส ซิแร็มมิคส์
77. สหภาพแรงงานฟอกย้อมนำบุญ
78. สหภาพแรงงานโมริตะ
79. สหภาพแรงงานเด็นคา
80. สหภาพแรงงานฟูตาบะ
81. สหภาพแรงงานอินเตอร์เนชั่นแนลฯ
82. สหภาพแรงงานอิมพีเรียลไทย
83. สหภาพแรงงานเพรสซิเดนซ์ทอย
84. สหภาพแรงงานสยามโตโย
85. สหภาพแรงงาน ที.ที.เอ
86. สหภาพแรงงานวัฒนาพานิช
87. สหภาพแรงงานลินฟอร์ค
88. สหภาพแรงงานแพรกซ์แอร์
89. สหภาพแรงงานอิตัลไทยมารีน
90. สหภาพแรงงานไฮเทคสัมพันธ์
91. สหภาพแรงงานอัลมอนด์
92. Rainbow Dream Group
93. สถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรม (JELI)