ชู อารมณ์ พงศ์พงัน เป็นปัญญาชนนักประชาธิปไตยของแรงงาน

มูลนิธิอารมณ์ จัดทอดผ้าป่าหารายได้ทำเว็บไซต์ และจดหมายข่าวแรงงานปริทัศน์ออนไลน์ ขณะผู้เข้าร่วมกล่าวรำลึกอารมณ์ ยกย่อง เป็นนักคิดนักเขียนคนสำคัญของแรงงานที่เชิดชูประชาธิปไตย หวังขบวนการแรงงานร่วมหลายฝ่ายช่วยฟื้นงานวิชาการ

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2562 มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน จัดงานทอดผ้าป่าหารายได้ ณ สำนักงานมูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน ซอยคลองหลวง 19 จ.ปทุมธานี ได้รับเงินบริจาค 85,000 กว่าบาท โดยคณะกรรมการมูลนิธิฯชุดรักษาการ (ชุดใหม่รอจดทะเบียน) มีมตินำเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์ และจดหมายข่าว “แรงงานปริทัศน์ออนไลน์”

 

ขณะที่ในงานมีการกล่าวรำลึกถึง “อารมณ์ พงศ์พงัน” โดยอดีตผู้นำแรงงานที่เคยร่วมงานกับอารมณ์ พงศ์พงัน รวมทั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคอนาคตใหม่ ที่มาร่วมงานด้วย

นายเอกชัย เอกหาญกมล อดีตผู้นำสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปานครหลวง กล่าวว่า อารมณ์ เป็นปัญญาชนแรงงานทำงานวิชาการให้กับทั้งสหภาพแรงงานฯและสภาแรงงานฯที่ตั้งขึ้นเป็นแห่งแรก มีบทบาทเป็นที่ยอมรับในสังคม ในกรณีการหยุดงานทั่วประเทศ เพื่อประท้วงรัฐบาล เรื่องราคมข้าวเมื่อปี 2519 ที่อารมณ์ ได้เป็นกรรมการพิสูจน์ราคาข้าว

 

นายทวีป กาญจนวงศ์ อดีตผู้นำแรงงาน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการท่าเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขบวนการแรงงานยุคก่อนนี้มีความเข้มแข็ง และมักมีการชุมนุมขับเคลื่อนในประเด็นต่างๆอยู่บ่อยๆ ทั้งประเด้ฯแรงงาน และเป็นประเด็นทางสังคม การชุมนุมนอกจากจะมีนักปราศรัยที่เก่งๆแล้วยังมีการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ ซึ่งอารมณ์ พงศ์พงัน มีส่วนอย่างสำคัญ

นางสาวสงวน ขุนทรง ผู้นำแรงงานย่านอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ กล่าวว่า การต่อสู้ของแรงงานในอดีตค่อนข้างลำบากจากการถูกคุกคามเอาเปรียบของฝ่ายทุนที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐ โดยคนงานเอกชนที่ขาดเรื่องความรู้ ซึ่งก็ได้ผู้นำจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจคอยสนับสนุนช่วยเหลือ

รศ.ดร.สุธี ประศาสตร์เศรษฐ์ อดีตประธานมูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน กล่าวว่า จำได้ดีถึงคำพูดหนึ่งของอารมณ์ฯที่ว่า “สหภาพแรงงานต้องช่วยกันสร้าง และรักษาประชาธิปไตย” ซึ่งเมื่อมองในทุกวันนี้ประชาธิปไตยกับเรื่องแรงงานยังเป็นปัญหาใหญ่ เห็นได้ง่ายๆจาก “ระบบไตรภาคี” ที่เป็นที่รับรู้กันว่า คือ “ระบบสองรุมหนึ่ง”

รศ.ดร.นภาพร อติวานิชยพงศ์ อดีตผู้จัดการมูลนิธิอารมณ์ฯยุคแรกก็ตั้ง กล่าวว่า มูลนิธิอารมณ์ฯตั้งมาก็ได้ทำงานวิชาการด่านแรงงานมากมาย มีนักวิชาการ นักวิจัยหลายคนมาช่วยกัน แต่ก็ค่อยๆลดบทบาทไป แต่ก็มีอีกมูลนิธิหนึ่งที่มีบทบาทเพิ่มขึ้นมาทดแทนในงานวิชาการคือ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ซึ่งการทำงานด้านวิชาการก้ต้องประสานให้หลายฝ่ายมาช่วยกัน

นายสุเทพ อู่อ้น ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ซึ่งเป็นอดีตผู้นำสหภาพแรงงานยานยนต์และอะไหล่อีซูซุ กล่าวว่า ยินดีที่ได้มาร่วมงานนี้ ถือว่าเป็นงานสำคัญที่รำลึกถึงคุณูปการของอดีตผู้นำแรงงาน สำหรับตนเองคิดว่า จะใช้โอกาสที่ได้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อ และได้รับเลือกเป็นประธาน คณะกรรมาธิการการแรงงาน เพื่อผลักดันให้เกิดนโยบายดีๆกับผู้ใช้แรงงาน และจะหาทางช่วยสนับสนุนให้ขบวนการแรงงานเข้มแข็งขึ้น ซึ่งตอนนี้ก็ได้เห็นองค์กรแรงงานร่วมกับพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยช่วยกันทำงานด้านสถาบันแรงงานซึ่งมีบทบาทด้านค้นคว้าวิจัย และศึกษาอบรม ซึ่งตนเห็นว่า เป็นสื่อ

รายงานโดย วิชัย นราไพบูลย์