ส.ค.ส. ส่งความสุข ปีระกาปีแห่งชัย 2560

 %e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b3
ส.ค.ส.มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน
นายสกุล สื่อทรงธรรม ประธานมูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน
ศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่
ปีระกาปีแห่งชัยสมัยสงบ
อำนาจรัฐกระจุกตัวทั่วพิภพ
ขอทุกฝ่ายจงสยบหลบสักพัก
รักษาตัวให้ดีมีได้เสีย
เอ็นจีโออย่าหลงเชียร์จะเสียหลัก
ถอยไม่ทันก็เสียคนฉงนนัก
ใครจะรักคนชอบถามอย่างชำนิ
เร่งจัดตั้งเร่งศึกษาหาความรู้
อวิชชาคือศัตรูคู่อริ
เรื่องเลือกตั้งใช้เวลาแค่สี่วิ
ย่อมได้ของมีตำหนิมีชำรุด
ต้องฝึกฝนปัญญาให้กล้าแข็ง
มีกำแพงพลังธรรม์อันบริสุทธิ์
ทิ้งตัวกูของกูสู่วิมุติ
ให้ถึงจุดจิตอาสาเป็นพาหนะ
เมื่อรัฐมี ‘โร้ดแม็พ’ ไว้แนบข้าง
เราต้องสร้างคนกล้าสู้กล้าเสียสละ
รัฐใช้สื่อใช้กลไกไว้เลียะพะ
เราต้องหลบไม่ปะทะไม่ประชิด
เมื่อให้รอก็จะรอไม่ท้อถอย
ระหว่างรอก็ค่อยค่อยคอยสะกิด
พลเมืองตื่นรู้เป็นคู่คิด
สร้างเส้นทางแห่งมิตรให้บรรลุ