ชะตาลูกจ้างเจียระไนเพชร หลังถูกเลิกจ้าง

010959 ภาพจากกกุนนิภา พันตน_n

ลูกจ้างเพชรกว่า 300 คนร้องรัฐนายจ้างยังเบี้ยวค่าชดเชยจ่ายไม่ครบ อ้างต้องจ่ายให้ 38 คนตามคำสังกรมสวัสดิ์ฯก่อน แจงหลังจ่ายให้ลูกจ้างที่เหลือร้อยละ 10 หากขายโรงงานได้จะจ่ายให้อีก

เมื่อวันทที่ 1 กันยายน 2559 ลูกจ้างบริษัทออคิดไดมอนด์ โพลิซซิ่ง จำกัด จำนวน 246 คน ได้เดินทางไปที่สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี เพื่อกรอกคำร้องทุกข์(คร.7)ต่อพนักงานตรวจแรงงาน เพื่อให้นายจ้างบริษัทออกคิดไดมอนด์ฯจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดประจำปี ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าชดเชยตามกฎหมายหลังนายจ้างประกาศปิดกิจการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ต่อลูกจ้างเจียระไนเพชร บริษัทออคิดไดมอนด์ จำนวน 358 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงอายุระหว่าง 30-55 ปี การศึกษาระดับประถมมีอายุงาน 10 ปีขึ้นไป ซึ่งเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 นายจ้างได้แจ้งต่อลูกจ้างเรื่องที่ทางบริษัทกำหนดว่า “จะจ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างค้างจ่ายให้นั้น บริษัทฯขอแจ้งว่า สามารถโอนเงินให้ได้เพียงร้อยละ 10 ค่าชดเชยของท่านที่มีสิทธิได้รับเข้าบัญชีของท่าน บริษัทฯเสียใจที่เพิ่งขายและได้รับเงินมาเพียงประมาณ 10 ล้านบาทจำนวนนี้ต้องจ่ายเพื่อนพนักงาน 38 คน เงินชดเชยเต็มจำนวนตามคำสั่งของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และบริษัทฯจะจ่ายอีกร้อยละ 10 เข้าบัญชีธนาคารของท่านอีกในสิ้นเดือนกันยายน2559 หากบริษัทฯได้รับการชำระเงินเพิ่มขึ้นก็อาจจ่ายได้มากขึ้น และขอสัญญาด้วยความสัตย์ว่าจะขายโรงงานได้และจะจ่ายทุกอย่างให้พนักงานทุกคนให้ครบถ้วนตามกฎหมายซึ่งเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 39,348,930 บาท

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความ กังวลให้กับลูกจ้างที่เหลือกว่า 300 คน ที่เคยมีความเชื่อมั่นต่อบริษัทฯว่า นายจ้างจะรักษาสัญญาจะจ่ายเงินค่าชดเชยให้วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ส่งผลให้ลูกจ้างบริษัทออคิดไดม่อนด์ฯเดินทางไปกรอกคร.7 เพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานออกคำสั่งให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งต้องใช้เวลาอีก 60 วันขึ้นไป

เดิมในหนังสือเลิกจ้างทางษริษัทได้กำหนดว่าจะจ่ายเงินเดือนค้างจ่าย และจ่ายค่าชดเชยให้ 31 สิงหาคม 2559 ซึ่งระหว่าง 3 เดือนกว่าๆ ที่ลูกจ้างรอเงินค่าชดเชย ตั้งแต่ถูกเลิกจ้างลูกจ้างทั้ง 38 คนนี้ยังรวมกลุ่มไปอบรมสัมมนาเรียนรู้ฝึกอาชีพหลายอย่าง และขณะนี้กำลังไปเรียนเย็บผ้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี โดยความร่วมมือระหว่าง กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิต และใกล้เคียง, มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน, มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) ร่วมกับหน่วยงานรัฐที่เข้ามาสนับสนุน ซึ่งกลุ่มลูกจ้าง 38 คน ได้ไปเขียนแบบคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน (คร.7) จังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่ได้ออกคำสั่งลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ให้บริษัทออคิดไดมอนด์ โพลิชชิ่ง จำกัด จ่ายเงินชดเชยวันที่ 31 สิหาคม 2559 ให้นางสาววรรณี สันทัด กับพวกรวม 38 คน รวมจำนวนเงิน 3,585,750 บาทโดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ที่บริษัทฯ นายจ้างไม่ยอมจ่าย รวมเป็นเงิน130,190 บาท
  2. ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ที่บริษัท นายจ้างยังไม่จ่าย รวมเป็นเงิน 408,180 บาท
  3. ค่าชดเชยที่บริษัท นายจ้างยังไม่จ่าย รวมเป็นเงิน 3,047,480 บาท

ทั้งนี้บริษัทฯได้จ่ายเงินให้ตามคำสั่งของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแล้วตามคำร้องทุกข์ของลูกจ้างจำนวน 38 คน ส่วนที่เหลือนายจ้างจ่ายเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น

 รายงานโดย สุธิลา ลืนคำ