แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 364 เดือนพฤศจิกายน 2560

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคม และก่อนหน้านั้นคืองานรำลึกวีรชน 14 ตุลาครบรอบ 44 ปี และย้อนขึ้นไปอีกคืองานรำลึกวีรชน 6 ตุลา ครบรอบ 41 ปี และข่าวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกันสังคมที่ 51 คนได้ยื่นฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อให้เพิกถอนกฎกระทรวง 3 ข้อที่เกี่ยวข้องกับบำนาญชราภาพ