แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 359 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่ 12 (359) ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ครบรอบ 1 ปีของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเผยแพร่จดหมายข่าวแรงงานปริทัศน์ จากสื่อสิ่งพิมพ์มาสู่การเป็นสื่ออิเล็คทรอนิกส์