หนังสือวิชาการและเรื่องสั้น

หนังสือวิชาการและเรื่องสั้นที่เขียนโดย อารมณ์ พงศ์พงัน วีรบุรุษ (รวมเรื่องสั้นจากสยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์) สำนักพิมพ์ปิยะสาส์น กรุงเทพ : 2521