สสส. แถลง การเคารพสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองในการจัดจ้างรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

แถลงการณ์สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) 3 ข้อ เรื่อง การเคารพสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองในการจัดจ้างรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน