รำลึก 15 ปี มรณกรรม นิคม จันทรวิทุร (31 ต.ค.2544-2559)

แม้ว่า ศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร จะเกษียณอายุราชการมาเป็นเวลายาวนาน แต่การเกษียณอายุราชการหาได้ทำให้ความสนใจและการทุ่มเทเพื่อการพัฒนาชีวิตความเป้นอยู่ของผู้ใช้แรงงาน และผู้ด้อยโอกาสลดน้อยลงไปด้วย ยังคงทุ่มเททำงานในหลายๆรูปแบบ ด้วยการเรียกร้องให้ทั้งภาครัฐและเอกชนเพิ่มความเอาใจใส่ในการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาส และผู้ใช้แรงงาน