ความยุติธรรมด้านแรงงานในภาวะวิกฤติอุทกภัยร้ายแรงที่ภาคใต้ประเทศไทย

ที่ผ่านมาประเทศไทยประสบภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจและสังคมที่ร้ายแรงมาแล้ว ๓ ครั้ง คือ (๑) วิกฤติต้มยำกุ้งปี ๒๕๔๐ (๒) วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒ และ(๓)วิกฤติมหาอุทกภัยปี ๒๕๕๔