แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 380 เดือนมีนาคม 2562

แรงงานปริทัศน์ฉบับ 380 เชิญติดตาม บทความ ข่าวสาร และรายงานพิเศษ ในแรงงานปริทัศน์ออนไลน์ ดังนี้

ผู้สูงอายุกับสวัสดิการอันพึงได้รับจากรัฐอย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
8 พรรคการเมืองเปิดนโยบายด้านแรงงาน ชูศักดิ์ศรี มีรัฐสวัสดิการ
เสวนา “ผู้หญิงต้องการอะไร?? จากพรรคการเมือง”
วันสตรีสากล “เครือข่ายผู้หญิงยื่น 11 ข้อเสนอต่อรัฐบาล”
องค์กรแรงงานยื่นรมว.แรงงานเสนอปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเท่ากันทั้งประเทศ
แรงงานร่วมภาคประชาชนแถลงไม่ขวาง EEC แต่ต้องไม่เอื้อทุนเอกชนผูกขาด
สรุปผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนกุมภาพันธ์ 2562

วันสตรีสากล “กลุ่มสตรียื่น 14 ข้อ แก้ปัญหาความไม่เป็นธรรม

กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี และเครือข่ายกลุ่มต่างๆ ยื่นข้อเรียกร้อง 11 ข้อ ต่อนายกรัฐมนตรี หวังแก้ปัญหาทั้งระบบ เด็ก ผู้หญิง คนพิการ ที่ทำกิน การจ้างงานที่ไม่มั่นคง และความเสมอภาคเท่าเทียม

“ 8 มีนา 8 ข้อเรียกร้องผู้หญิงถึงนายกตู่”

“ 8 มีนา 8 ข้อเรียกร้องผู้หญิงถึงนายกตู่” บัณฑิต แป้นวิเศษ มูลนิธิเพื่อนหญิง “หากชีวิตเป็นดั่งภาพฝันและความหวังการจะยกฐานะความยากจนมาสู่ชีวิตที่ดีกว่า หนทางหนึ่งที่พวกเธอเลือกได้คือ การมีงานทำ มีรายได้ มีครอบครัวที่เข้าใจและร่วมต่อสู้ไปด้วยกัน แต่ใครเลยจะคิดว่าชีวิตของผู้หญิงหลายคนต้องตกอยู่ในชะตากรรมทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมความรุนแรง ที่พวกเธอไม่ได้ก่อขึ้น และถูกผลักภาระมาให้ทำให้พวกเธอต้องฝันร้าย ถูกสามีทอดทิ้ง ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ถูกข่มขืน ท้องไม่พึงประสงค์ ถูกใช้ความรุนแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจในครอบครัว ถูกเลิกจ้าง ไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกกิน อายุมากหางานทำไม่ได้ ถูกลูกหลานทอดทิ้ง”ในวันนี้ใครจะเหลียวแลพวกเธอที่ต้องตกอยู่ในสภาพที่สิ้นหวังไร้อนาคต” ทุกปีของวันที่ 8 มีนาคม ทั่วโลกจะถือให้เป็นวันสตรีสากล เพื่อรำลึกถึงการต่อสู้ของแรงงานหญิงในโรงงานทอผ้าแห่งเมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา และนั่นเป็นที่มาของระบบที่ทั่วโลกใช้กันคือ ทำงาน 8 ชั่วโมง ศึกษา 8 ชั่วโมง และพักผ่อน 8 ชั่วโมง ในปีนี้สถานการณ์ของผู้หญิงในประเทศไทยทั้งระบบ ที่มองสภาพปัญหาของผู้หญิงแบบองค์รวม จะเห็นได้ว่า เกือบทุกมิติได้แทรกเร้น “ความรุนแรงที่มีต่อผู้หญิง“ อย่างปฏิเสธไม่ได้ จากการทำงานของมูลนิธิเพื่อนหญิง ผ่านศูนย์พิทักษ์สตรี ทีช่วยเหลือผู้หญิง 4 ภาค ได้บริการให้คำปรึกษาแก่ผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรง ทั้งความรุนแรงในครอบครัว […]