ปริมาณ vs. คุณภาพ ผู้นำแรงงานคือผู้เลือก

แค่ได้เริ่มต้น ก็เชื่อว่าเสียงสนับสนุนจากสหภาพแรงงานต่าง ๆ ก็คงไหลมาอย่างต่อเนื่อง และอำนาจต่อรองขององค์กรแรงงานในฐานะเป็นผู้นำขบวนการแรงงานก็จะเกิดขึ้นควบคู่กันไป

อารมณ์ พงศ์พงัน (2) การก้าวสู่บทบาทผู้นำแรงงาน

ด้วยจิตใจที่รักชาติ รักประชาธิปไตย และรักความเป็นธรรม ความไม่คุ้นต่อประชาธิปไตยในสังคมไทย กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องมีความรุนแรงขึ้นโดยลำดับ ด้วยความที่เป็นผู้นำ และความเป็นคนที่มีเหตุผล ทำให้อารมณ์ได้รับการยอมรับจากกลุ่มสหภาพแรงงานแห่งประเทศไทย และ บทบาทที่โดดเด่นของ อารมณ์ สร้างให้เกิดการยอมรับทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร เช่นการเข้าไปช่วยเหลือ เรื่องของกรรมกรฮาร่า ที่ชุมนุมปิดโรงงานมานาน และอำนาจรัฐมีท่าทีที่ไม่ให้ความเป็นธรรมต่อกรรมกร