แรงงานรัฐวิสาหกิจ บุกยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ให้ทบทวนมติครม.หวั่นนำไปสู่การแปรรูป

สรส.ทั่วประเทศ บุกยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรม เพื่อขอให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)และแนวโยบายของรัฐบาลที่นำไปสู่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ