ศาลสั่งจ่ายค่าชดเชยคนงานไทยซิน

ศาลแรงงาน สั่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์ จ่ายเงินค่าจ้างค้างจ่าย-ค่าชดเชยคนงาน หลังนายจ้างบริษัทบริติช-ไทยซินเทติคเท็กสไทล์  จำกัดถูกสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย

กรมสวัสดิ์ฯเสนอข้อมูลสถานการณ์การเลิกจ้างแนวโน้มดีขึ้น

กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ พาลูกจ้างบริษัทบริติช-ไทยซินเทติคเท็กสไทล์ จำกัดร้องกระทรวงแรงงานหลังนายจ้างปิดกิจการ คสรท.ระดมทุนช่วยคนงาน ด้านกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แจงข้อมูลเรียกสิทธิประโยชน์กรณีเลิกจ้างให้ลูกจ้างกว่า 123 ล้านบาท