เชิญชวนร่วมทอดผ้าป่าสืบสานเจตนารมณ์ อารมณ์ พงศ์พงัน

ร่วมสืบสานเจตนารมณ์ อารมณ์ พงศ์พงัน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ร่วมกับมูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน