กรมสวัสดิ์ฯเสนอข้อมูลสถานการณ์การเลิกจ้างแนวโน้มดีขึ้น

กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ พาลูกจ้างบริษัทบริติช-ไทยซินเทติคเท็กสไทล์ จำกัดร้องกระทรวงแรงงานหลังนายจ้างปิดกิจการ คสรท.ระดมทุนช่วยคนงาน ด้านกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แจงข้อมูลเรียกสิทธิประโยชน์กรณีเลิกจ้างให้ลูกจ้างกว่า 123 ล้านบาท

สปส.แจงข้อมูลสถิติงบประมาณประกันสังคมย้อนหลัง 5 ปี

สำนักงานประกันสังคมชี้แจงงบประมาณประกันสังคมย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2554-2558) ต่อคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

1 4 5 6 7