ผู้ประกันตน ฟ้องรมว.แรงงาน เสนอเพิกถอน 3 กฎกระทรวงประกันสังคม

ผู้ประกันตนยื่นศาลปกครองฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรงแรงงาน ออกกฎกระทรวงพ.ร.บ.ประกันสังคมการจ่ายบำนาญชราภาพโดยไม่สอดคล้องค่าครองชีพและเจตนารมณ์กฎหมาย

คสรท.แถลงผลสำรวจพบพบค่าครองชีพสูง ค่าจ้างต่ำไม่พอกิน

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) เผยผลสำรวจค่าใช้จ่าย 29 จังหวัดร่วม 3,000 คน เฉลี่ยค่าใช้จ่ายครอบครัวละ 712 บาทต่อวัน เสนอภาครัฐคิดบนหลักการของการยกระดับคุณภาพชีวิตลูกจ้าง ค่าจ้างขั้นต่ำไม่พอเพียงต่อการดำรงชีพ

ทำไมต้องคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ….

ทำไมต้องคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …. ตอนที่ ๑ ประเด็นที่ ๑ หลักการและเหตุผลไม่สอดคล้องกับสภาพการที่เปลี่ยนไป

1 2 3 4 5 6