กป.อพช. แถลงความผิดหวังกับรัฐสภาที่ปิดทางออกความขัดแย้งทางการเมือง พร้อมประฌามการใช้ความรุนแรง

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน หรือ กป.อพช. รู้สึกผิดหวังต่อบทบาทของสมาชิกรัฐสภาที่กำลังใช้อำนาจหน้าที่ของตนเพียงเพื่อตอบสนองประโยชน์ให้กับคนบางกลุ่ม โดยไม่สนใจที่จะใช้โอกาสนี้รับฟังเสียงของประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน ผ่านกลไกของระบอบประชาธิปไตย อันเป็นพื้นที่สุดท้ายที่จะเป็นทางออกนี้ได้ แต่กลับทำลายโอกาสนี้ทิ้งไปพร้อมกับความเชื่อมั่นของประชาชนจำนวนมาก และถือเป็นการเปิดพื้นที่ยอมรับความรุนแรงที่อาจประเมินมิได้ในอนาคต ซึ่งสมาชิกรัฐสภาทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไป