คนงานรถไฟ แถลงถึงผู้บริหาร ให้ยุติการตั้งบริษัทลูกในการรถไฟแห่งประเทศไทย

สมาพันธ์คนงานรถไฟ(สพ.รฟ.)ได้ออกแถลงการณ์ต่อผู้บริหาร “ขอให้ยุติการตั้งบริษัทลูกในการรถไฟแห่งประเทศไทย”