กองทุนส่งเคราะห์ลูกจ้าง มีมติจ่ายเงินให้ลูกจ้างบริติชไทยซิน

มติคณะกรรมการวงเคราะห์ลูกจ้าง จ่ายเงินสงเคราะลูกจ้างบริษัมบริติชไทยซินฯแล้ว ๑๘,๐๐๐ บาท