มุมมองแรงงานกรณี ร่างกฎหมายกำหนดเกษียณอายุ 60 ปี

ผู้นำแรงงานเสนอมุมมองมติครม.วันที่ 4 ม.ค. เรื่องการให้อำนาจคณะกรรมการค่าจ้าง การยกเลิกบทบัญญัติให้นายจ้างส่งสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานให้แก่อธิบดี และ ให้กรณีการเกษียณอายุเป็นเหตุแห่งการเลิกจ้าง นักวิชาการแรงงานชี้ข้อดี และข้อด้อยของกฎหมาย

“ลอกคราบค่าจ้างขั้นปี2560 ตามหาความยุติธรรม เมื่อความเหลื่อมล้ำสูงขึ้น”

คสรท.ออกแถลงการณ์ เรื่อง “ไม่ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 8 จังหวัด ไม่ลดความเหลื่อมล้ำ ไม่สร้างความเป็นธรรมแก่คนงานในประเทศไทย”

ILO งานก่อสร้างไทยใช้แรงงานหญิงต่างชาติทั้งหนักและเสี่ยง

เปิดงานวิจัยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ระบุอุตสาหกรรมก่อสร้างในไทยใช้แรงงานต่างชาติ หญิงถึงเกือบ 40% งานหนัก เสี่ยงอันตราย

ครม.เห็นชอบ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี”

คณะรัฐมนตรี (ครม.)มีมติเห็นชอบร่างระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” พร้อมร่างแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวิอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแห่งชาติ

1 14 15 16 17 18 20