มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรม

ทางคณะกรรมการมูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน และคณะทำงานจัดการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ “อารมณ์ พงศ์พงัน” ปัญญาชนคนงาน ที่ทำการต่อสู้เพื่อสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้ใช้แรงงาน ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม2564 ที่สำนักงานมูลนิธิอารมณ์ พงศ์พง้น เป็นการระดมทุน เพื่อการสนับสนุน กิจกรรม และการบริหารจัดการสำนักงาน เนื่องจากยังมีศัทธาของผู้ที่ต้องการเห็นการทำงานของมูลนิธิฯดำรงอยู่ส่งพลังให้เราได้ทำหน้าที่ต่อไป ซึ่งสามารถติตามได้ทาง https://aromfoundation.org ในส่วนของแรงงานปริทัศน์ออนไลน์ บทความ หรือข่าวสารของแรงงาน ขณะนี้ได้รับงบสนับสนุนผ้าป่าสามัคคีราว 1.8 แสนบาทแล้ว ต้องขอบพระคุณทุกท่าน ทุกองค์กรที่สนับสนุนมูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงันมาณโอกาสนี้ด้วย