แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 391 เดือนเมษายน 2563

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่ 44 (391) ประจำเดือนเมษายน 2563 ในปัจจุบันนี้ ประเด็นที่ได้รับความสนใจจากคนทุกระดับทั่วโลกหนีไม่พ้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แรงงานปริทัศน์ฉบับนี้จึงขออุทิศพื้นที่ให้แก่ประเด็นแรงงานที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของโรคระบาดไวรัสโควิด-19

บทความและรายงานพิเศษ 4 เรื่องประกอบด้วย คลินิกกฎหมายแรงงานว่าด้วยสิทธิแรงงานกับผลกระทบของโรคระบาดโควิด-19 ผลกระทบต่อผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มแรงงานนอกระบบที่ต้องสูญเสียรายได้มากที่สุด การปิดงานเลิกจ้างที่นายจ้างอ้างผลกระทบจากโรคโควิด-19 และข้อเสนอของ 2 พรรคการเมืองได้แก่ พรรคสังคมประชาธิปไตยไทยและพรรคก้าวไกล(อดีตพรรคอนาคตใหม่)ต่อการดูแลสิทธิแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ในท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อพิเคราะห์ดูแล้วก็จะพบความเกี่ยวพันกับปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยที่นับวันจะปรากฏชัดขึ้นกล่าวคือ ชนชั้นกลางที่ยังมีงานมั่นคงและได้รับเงินเดือนครบทุกเดือนสามารถทำงานที่บ้าน(work from home) และปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมได้โดยไม่เดือดร้อน ส่วนนายทุนขนาดใหญ่อาจขาดรายได้ไปบ้างแต่ยังห่างไกลจากความยากลำบากทางเศรษฐกิจ อีกทั้งบางกลุ่มยังได้ประโยชน์จากภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นนี้ด้วยซ้ำ ในขณะที่คนจนซึ่งชีวิตต้องพึ่งพิงกับการทำมาหากินในพื้นที่สาธารณะ โดยการขายอาหารและบริการต่างๆ ให้กับคนที่มีกิจกรรมรวมกลุ่มทางสังคม และผู้ที่เดินทางไปทำงานทุกวัน เป็นกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างสาหัสจากการหมดหนทางทำมาหากิน ต้องอาศัยเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท ซึ่งยังมีปัญหาเรื่องระบบการคัดกรองผู้มีสิทธิ์ และรอรับการแจกอาหารประทังชีวิตที่ต้องเบียดเสียดแย่งชิงจนอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคระบาด

ด้วยเหตุนี้จึงไม่น่าแปลกใจที่มีเสียงเรียกร้องดังขึ้นให้รัฐผ่อนปรนพื้นที่การทำงานภาคบริการและการใช้พื้นที่สาธารณะโดยมีการจัดระเบียบอย่างเหมาะสม เพื่อให้คนจนที่ต้องทำมาหากินได้กลับมามีอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้อีกครั้งโดยไม่ต้องรอรับการสงเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ ที่นอกจากไม่เพียงพอแล้วยังทำให้พวกเขาหมดศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

สุดท้ายนี้ แม้ว่าขบวนการแรงงานในขณะนี้มีข้อจำกัดเรื่องการรวมกลุ่มทางสังคมเช่นเดียวกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมกลุ่มอื่นๆ แต่ยังมีความจำเป็นที่จะต้องมาร่วมกันหาข้อเสนอที่เป็นทางออกของการแก้ปัญหาวิกฤตทั้งในระยะเฉพาะหน้าและระยะยาวเพื่อให้เกิดทางออกที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมกับแรงงานที่เป็นคนส่วนใหญ่ในสังคมกันต่อไป

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ เม.ย.63