แรงงานปริทัศน์ฉบับที่ 398 เดือนพฤศจิกายน 2563

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่ 51(398) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ผ่านไปอีก 1 เดือนที่มีสถานการณ์สำคัญเกิดขึ้นมากมาย เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวจากการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายที่ภาครัฐนำเงินกู้มากระตุ้นการใช้จ่ายของภาคประชาชน ไม่ว่าจะเป็นโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ซึ่งโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้รับประโยชน์ หรือโครงการ “คนละครึ่ง” ที่ร้านค้ารายย่อย รถเข็นริมถนน ตลอดจนแผงลอยซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบสามารถเข้าถึงได้ แต่ทว่า ข่าวคนไทยที่กลับมาจากทำงานในประเทศเมียนมาติดเชื้อโรคโควิด-19 แล้วลักลอบเดินทางกลับไทยโดยไม่ผ่านการกักตัวทำให้เกิดความหวาดผวาขึ้นอีกครั้ง จนอาจฉุดให้เศรษฐกิจในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวกลับไปซบเซาเหมือนช่วงที่ผ่านมา การเผยแพร่ข่าวสารทั้งจากภาครัฐและจากภาคประชาชนในสถานการณ์ที่มีความละเอียดอ่อนเช่นนี้จึงต้องมีความระมัดระวังอย่าให้เป็นการเผยแพร่ข่าวปลอมที่ทำร้ายสังคมไทยในภาวะวิกฤติ

ส่วนสถานการณ์ทางการเมืองมีความเคลื่อนไหวอย่างเข้มข้นตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา ไม่อาจปฏิเสธถึงความขัดแย้งทางการเมืองและความเห็นต่างอย่างสุดขั้วของคน 2 ฝ่าย ทั้งนี้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โอกาสของการที่จะร่วมกันพัฒนาระบอบประชาธิปไตยที่ผู้มีความเห็นต่างทางการเมืองจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติถูกทำลายลงไปแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อรัฐสภาปฏิเสธร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่นายจอน อึ๊งภากรณ์กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 98,041 คนเป็นผู้เสนอเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พักอาศัยอยู่ในบ้านพักรับรองของหาร ไม่ทำให้ขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ การเมืองไทยในปัจจุบันจึงไม่มีทางออกสำหรับการแก้ไขความขัดแย้งที่ดำรงอยู่

ท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่ซับซ้อน ประชาชนที่อยู่ในขบวนการเคลื่อนไหวต่างๆ มีความจำเป็นที่ต้องติดตามข้อมูลอย่างรอบด้านและใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น แรงงานปริทัศน์ฉบับนี้ได้นำเสนอทัศนะขององค์กรภาคประชาชน 2 กลุ่ม ที่มีข้อแสนอต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับประเด็นแรงงานโดยตรงได้แก่ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.)ซึ่งได้ออกแถลงการณ์เรื่อง “การแก้ไขปัญหาวิกฤติของชาติ” และสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน(สสส.)  ซึ่งได้ออกแถลงการณ์เรื่อง “การเคารพสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมืองในการจัดจ้างรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน”

เมื่อมองไปยังสถานการณ์โลก ชัยชนะของนายโจ ไบเด็นว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อนายโดนัล ทรัมป์ สร้างความหวังให้กับชาวโลกว่าการเมืองโลกอาจพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นกว่ายุคสมัยของโดนัล ทรัมป์ และสหรัฐอเมริกาน่าจะแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ภายในประเทศของตัวเองได้ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อสถานการณ์ของโลกด้วย

สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤติทุกด้านของปี 2563 ไปได้ เพื่อที่จะกลับมาสู้กันใหม่ในปีหน้าที่กำลังจะมาถึง

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ พ.ย.63