แรงงานปริทัศน์ฉบับที่ 397 เดือนตุลาคม 2563

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่ 50 (397) ประจำเดือนตุลาคม 2563 เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการรำลึกถึงเหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญมาก 2 เหตุการณ์ คือ เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 ทั้ง 2 เหตุการณ์เกี่ยวข้องกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของนักศึกษา กรรมกร และชาวนา เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ถูกเรียกว่า “การปฏิวัติตุลาคม” มีนักศึกษาเป็นผู้นำมวลชนโค่นล้มการปกครองในระบอบเผด็จการที่มีกลุ่มผู้นำไม่กี่ตระกูลยึดครองอำนาจทางการเมืองมายาวนาน หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม  ขบวนการเคลื่อนไหวของนักศึกษา กรรมกร และชาวนาเติบโตเข้มแข็งภายใต้บรรยากาศประชาธิปไตยที่มีเสรีภาพทางความคิด และการแสดงออกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ต่อมาอีก 3 ปีจึงได้เกิดรัฐประหารนองเลือดในวันที่ 6 ตุลาคม 2519 เมื่อสังคมไทยไม่ยอมรับความคิดเห็นต่างทางการเมือง และกลุ่มมวลชนจำนวนหนึ่งถูกทำให้หวาดกลัวว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่การปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์

ในปีนี้ นักศึกษาและกลุ่มประชาชนที่จัดการชุมนุมทางการเมืองเมื่อวันที่ 19-20 กันยายนที่สนามหลวง และชุมนุมที่หน้ารัฐสภาเมื่อวันที่ 24 กันยายน ได้เสนอให้ประชาชนหยุดงานในวันที่ 14 ตุลาคม และจะมีการจัดชุมนุมใหญ่ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

กรณีการนำเงินกองทุนประกันสังคมไปลงทุนในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา โดยสำนักงานประกันสังคมเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ ยังคงเป็นประเด็นที่แรงงานปริทัศน์ให้ความสนใจ ในฉบับนี้ได้มีการนำบทความของผู้ที่ศึกษาในเรื่องดังกล่าว และข่าวจากสำนักงานประกันสังคมมานำเสนอเพื่อติดตามกันอย่างต่อเนื่อง

ผลกระทบต่อการจ้างงานที่เกิดจากวิกฤตโควิด-19 ยังมีเรื่องราวที่ต้องติดตามกันต่อไป รูปแบบการจ้างงานรายวันและรายเดือนกำลังจะเปลี่ยนไปสู่การจ้างงานแบบรายชั่วโมง  ลูกจ้างที่ยังไม่ถูกเลิกจ้างต้องพยายามรักษางานไว้ให้นานที่สุด บัณฑิตที่จบปริญญาตรีเมื่อกลางปีที่ผ่านมาจำนวนมหาศาลเข้าสู่ตลาดแรงงานในขณะที่เศรษฐกิจยังซบเซาจากผลของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและวิกฤตโควิด-19

แรงงานหญิงจำนวนมากทั้งที่เป็นแรงงานในระบบและนอกระบบต้องตกงาน ส่งผลกระทบต่อครอบครัวโดยเฉพาะลูกๆที่ยังเล็ก ในขณะเดียวกันแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะแรงงานชาวเมียนมา ไม่สามารถกลับมาทำงานในประเทศไทยได้ และกลับกลายเป็นที่หวาดกลัวจากปัญหาการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคโควิด-19ที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศเมียนมา

สุดท้ายนี้ขอให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เพื่อเผชิญหน้ากับวิกฤตเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ชีวิตย่อมอยู่ได้ด้วยความหวัง

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ ต.ค.63