แรงงานปริทัศน์ฉบับที่ 395 เดือนสิงหาคม 2563

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่48(395) ประจำเดือนสิงหาคม 2563 กลับสู่สถานการณ์เกือบปกติในยุควิกฤตโควิด-19 พร้อมกับการกลับมาเผชิญความจริงในทุกด้านโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆเป็นข้ออ้างที่จะต้องอดกลั้นหรือมองข้ามปัญหาที่พอกพูนสะสมมานานอีกต่อไป

เริ่มต้นที่ประเด็นทางการเมือง การเคลื่อนไหวของกลุ่ม “เยาวชนปลดแอก” ที่ขณะนี้ยกระดับมาสู่ “คณะประชาชนปลดแอก” ซึ่งดำเนินต่อเนื่องมาเดือนเศษแล้ว ได้ทำให้เรามองเห็นความจริงหลายเรื่องที่เด่นชัดขึ้นมา โดยเฉพาะการถกเถียงระหว่าง “คนรุ่นใหม่” ที่มีวิธีคิดและวิธีการแสดงออกในแบบฉบับของคนรุ่นเขาซึ่งเกิดมาในบริบทของสังคมปัจจุบัน กับ “คนรุ่นเก่า” ที่ไม่ยอมรับความจริงของการเปลี่ยนแปลง มองเห็นแค่ความก้าวร้าว โง่ ถูกหลอกใช้ เนรคุณต่อพ่อแม่และสถาบันหลักของชาติ ฯลฯ ของคนรุ่นใหม่เท่านั้น

สังคมไทยจะพัฒนาไปต่อได้ก็ต่อเมื่อ คนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่ายอมรับฟังซึ่งกันและกันและร่วมมือกันผลักดันให้สังคมขับเคลื่อนไปข้างหน้า แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า อนาคตของสังคมอยู่ในมือของคนรุ่นใหม่ที่กำลังเติบโตขึ้นมาไม่ใช่คนรุ่นเก่าที่กำลังโรยราไปตามกาลเวลา ดังนั้นคนรุ่นเก่าที่แก่เพราะอยู่นานแต่ไม่สามารถปรับวิธีคิดเรียนรู้และยอมรับความจริงที่เปลี่ยนแปลงไปก็ย่อมต้องตกจากเวทีประวัติศาสตร์ไปเป็นธรรมดา

ในสถานการณ์ที่คนรุ่นใหม่กำลังมีบทบาทต่อการขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้า ผู้นำรุ่นใหม่ในขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชน เช่น สหภาพแรงงาน และองค์กรพัฒนาเอกชน คือ องค์ประกอบที่สำคัญของพลังที่จะผลักดันและพัฒนาสังคม ติดตามอ่านรายละเอียดของเวทีประชุมวิชาการเรื่อง “ผู้นำรุ่นใหม่และความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคประชาสังคมหลังวิกฤตโควิด-19” ได้ในแรงงานปริทัศน์ฉบับนี้

ท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่ร้อนแรง ปัญหาอันหนักหน่วงด้านเศรษฐกิจยังคงเกิดขึ้นทุกวัน แรงงานปริทัศน์ฉบับนี้ได้นำเสนอข่าวการเลิกจ้างขนานใหญ่ในแทบทุกอุตสาหกรรม ล่าสุดคือการเลิกจ้างคนงานผลิตชุดชั้นในบริษัทบอดี้ แฟชั่น ประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค์ 800 คน ในขณะที่คนหนุ่มสาวจำนวนมากที่เพิ่งเรียนจบต้องเผชิญกับปัญหาการไม่มีงานทำ เหล่านี้คือความจริงอันเจ็บปวดของคนงานและครอบครัว ที่ต้องการการแก้ไข เยียวยา ในขณะที่เงินภาษีของประชาชนและเงินกู้ของประเทศที่อยู่ในมือรัฐบาลจำนวนมหาศาลได้ถูกใช้ไปในเรื่องไร้สาระที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

ปัญหาต่างๆ ที่สะสมมายาวนานคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนรุ่นใหม่ทั่วประเทศซึ่งเป็นห่วงอนาคตของชาติและของตัวเขาเองได้มาถึงจุดที่พวกเขารู้สึกว่าไม่อาจอยู่เฉยได้อีกต่อไป แรงงานปริทัศน์ขอสนับสนุนการเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าที่ยังมีจิตวิญญาณของการเปลี่ยนแปลงได้แสดงบทบาทเพื่อนำพาประเทศนี้ไปสู่สังคมที่มีความเป็นธรรมเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของพวกเราทุกคน

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ ส.ค.63