กป.อพช. แถลงความผิดหวังกับรัฐสภาที่ปิดทางออกความขัดแย้งทางการเมือง พร้อมประฌามการใช้ความรุนแรง

แถลงการณ์คณะกรรมการประสานงาน องค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) เรื่อง ขอแสดงความผิดหวังกับรัฐสภา ที่กำลังปิดทางออกความขัดแย้งทางการเมือง และประฌามการใช้ความรุนแรงที่อาจจะนำไปสู่การล้มล้างระบอบประชาธิปไตยอีกครั้ง
การเคลื่อนไหวของกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในนามกลุ่มต่างๆตลอดเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา พยายามเสนอให้เห็นถึงปัญหาความไม่ชอบธรรมในการบริหารประเทศของรัฐบาล ประยุทธ์ จันทร์โอชา ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งการแสดงออกเหล่านั้นได้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า เป็นการเคลื่อนไหวอย่างสงบ ไม่ใช้ความรุนแรงใดๆ บนสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนไทยที่สามารถกระทำได้
กลุ่มที่ออกมาแสดงออกทางการเมืองดังกล่าว ยังมีความพยายามที่จะใช้ช่องทางของ “รัฐสภา” นำเสนอข้อเรียกร้องของกลุ่มผ่านร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ด้วยหวังที่จะนำไปสู่การสร้างระบบการเมืองที่มีความเท่าเทียม เป็นธรรม และมีความเป็นประชาธิปไตยและเป็นที่ยอมรับมากขึ้น ด้วยความเชื่อมั่นว่า “รัฐสภา” จะเป็นพื้นที่คลี่คลาย หรือลดอุณหภูมิแห่งความขัดแย้งลงได้
ระหว่างการประชุมของรัฐสภาทั้งสองวัน ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ได้เกิดความโกลาหลของประชาชนทีมาชุมนุมหน้ารัฐสภาพทั้งสองกลุ่มที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน จนนำไปสู่บรรยากาศแห่งความรุนแรงในที่สุด ทำให้ผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บจำนวนมากจากวิธีการสลายการชุมนุมของรัฐบาล และการใช้ความรุนแรง(อาวุธปืน)ของคนบางกลุ่มที่ยิงปืนด้วยกระสุนจริงเข้าใส่ฝ่ายของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ที่เรียกตัวเองว่า “กลุ่มราษฎร” ได้รับบาดเจ็บจำนวน 5 คน ส่วนที่เหลือบาดเจ็บจากเหตุอื่นๆอีกไม่ต่ำกว่า 50 คน ซึ่งถือเป็นความไร้ประสิทธิภาพของฝ่ายเจ้าหน้าที่ในการควบคุมฝูงชน ในขณะที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าผู้ที่ใช้ปืนยิงนักศึกษาเป็นคนกลุ่มไหน ขณะเดียวกัน บรรยากาศในการประชุมรัฐสภาของผู้ทรงเกียรติทั้งหลาย กลับแสดงท่าทีปิดกั้นการนำเสนอเหตุผลประกอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนโดยสิ้นเชิง ทั้งที่ได้ผ่านการรวบรวมรายชื่อกว่า 100,000 รายชื่อ ซึ่งเป็นไปตามครรลองของบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญอย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อหวังที่จะให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน หรือที่เรียกว่าร่างไอลอว์ ได้เป็นทางออกหนึ่งของความขัดแย้ง โดยให้รัฐสภารับหลักการร่างฉบับนั้นไปร่วมพิจารณาร่วมกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆร่วมด้วย
การปิดหู ปิดตา และปิดใจของสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรพรรคร่วมรัฐบาลจำนวนหนึ่ง ที่แสดงออกผ่านการอภิปรายในรัฐสภา เป็นความคิดเห็นอันคับแคบ พร้อมกับคำกล่าวหาว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน มีนัยยะต้องการล้มล้างและทำลายของสถาบันกษัตริย์ให้หายไปจากสังคมไทย และยังให้ร้ายว่าเป็นร่างที่มีต่างชาติอยู่เบื้องหลัง ที่ดำเนินการผ่านองค์กรเอ็นจีโอในประเทศที่ชื่อว่า “ไอลอว์” ซึ่งล้วนเป็นข้อกล่าวหาอันเลื่อนลอย ไร้เหตุผล และชวนให้สงสัยว่า ความพยายามที่จะปิดกั้นข้อเรียกร้องของประชาชนดังกล่าวนั้น เพียงเพื่อต้องการรักษาฐานที่มั่นของอำนาจภายใต้การเอื้อประโยชน์ของรัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้คงอยู่อีกต่อไป ใช่หรือไม่ โดยไม่สนใจว่าพฤติการณ์เหล่านี้กำลังนำไปสู่ “ทางตัน” ของสังคมไทยในที่สุด จึงมิใช่วิสัยของผู้ทรงเกียรติที่อ้างว่าเป็นผู้แทนของประชาชนพึงกระทำ
คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน หรือ กป.อพช. รู้สึกผิดหวังต่อบทบาทของสมาชิกรัฐสภาที่กำลังใช้อำนาจหน้าที่ของตนเพียงเพื่อตอบสนองประโยชน์ให้กับคนบางกลุ่ม โดยไม่สนใจที่จะใช้โอกาสนี้รับฟังเสียงของประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน ผ่านกลไกของระบอบประชาธิปไตย อันเป็นพื้นที่สุดท้ายที่จะเป็นทางออกนี้ได้ แต่กลับทำลายโอกาสนี้ทิ้งไปพร้อมกับความเชื่อมั่นของประชาชนจำนวนมาก และถือเป็นการเปิดพื้นที่ยอมรับความรุนแรงที่อาจประเมินมิได้ในอนาคต ซึ่งสมาชิกรัฐสภาทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไป
แถลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563