ไฟเขียวขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำบังคับ 1 ม.ค.63 ปรับ 5-6 บาททั่วประเทศ

ปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 5-6 บาท ขึ้น 6 บาท มี 9 จังหวัด มี68 จังหวัด ปรับขึ้นเพียง 5 บาท ทำค่าจ้างต่างเหลื่อมล้ำกัน 10 ระดับทั้งประเทศ ชลบุรี ภูเก็ต ค่าจ้างสูงสุด ต่ำสุดที่ ยะลา ปัตานี นาราธิวาส

คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 20 ครั้งที่ 6/ 2562 ได้ประชุมพิจารณาปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562  โดยมีมติการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี 2562 ประกาศปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 5-6 บาท ภายในวันที่ 1 มรกราคม 2563 ปรับขึ้น 6 บาท 9 จังหวัด ขึ้นเพียง 5 บาท 68 จังหวัด แบ่งเป็นอัตราค่าจ้างที่ต่างกัน 10 ระดับ ได้แก่

  1. ค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดชลบุรี และภูเก็ต จาก 330 บาท ปรับขึ้นเป็น 336 บาท ปรับขึ้น 6 บาท/วัน
  2. ค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดระยอง จาก 330 บาท ปรับขึ้น 335 บาท ปรับขึ้น 5 บาท/วัน
  3. ค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ  สมุทรสาครมี 6 จังหวัด จาก 325 บาท ปรับขึ้นเป็น 331 บาท ปรับขึ้น 6 บาท/วัน
  4. ค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ฉะเชิงเทรา จาก 325 บาท ปรับเป็น 330 บาท ปรับขึ้น 5 บาท/วัน
  5. ค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด กระบี่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ตราด นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา พังงา ลพบุรี สงขลา สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี หนองคาย และอุบลราชธานี รวม มี 14 จังหวัด จาก 320 บาท ปรับเป็น 325 บาทปรับขึ้น 5บาท/วัน
  6. ค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดปราจีนบุรีค่าจ้างเดิมวันละ318 บาท ปรับค่าจ้างเป็น 324 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 6 บาท
  7. ค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดกาฬสินธุ์ จันทบุรี นครนายก มุกดาหาร สกลนคร และสมุทรสงคราม มี 6 จังหวัด อัตราค่าจ้างเดิมวันละ 318 บาท ปรับเป็นค่าจ้าง 323 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 5 บาท/วัน
  8. ค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท นครพนม นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุงพิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ พะเยา ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สระแก้ว สุรินทร์ อ่างทอง อุดรธานี และอุตรดิตถ์ มี 21 จังหวัด ค่าจ้างเดิม 315 บาท ปรับเป็นค่าจ้าง 320 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 5 บาท/วัน
  9. ค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดกำแพงเพชร ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตรัง ตาก นครศรีธรรมราช พิจิตร แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ระนอง ราชบุรี ลำปาง ลำพูน ศรีสะเกษ สตูล สิงห์บุรี สุโขทัย หนองบัวลำภู อุทัยธานี และอำนาจเจริญ มี 22 จังหวัด ค่าจ้างเดิม 310 บาท ปรับเป็นค่าจ้าง 315 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 5 บาท/วัน
  10. ค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา มี 3 จังหวัด เดิมค่าจ้าง 308 บาท ปรับเป็นค่าจ้าง 313 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 5 บาท/วัน

ทั้งนี้ จังหวัดที่คณะกรรมการค่าจ้างประกาศปรับขึ้น 6 บาท มี 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ภูเก็ต กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ  สมุทรสาคร ปราจีนบุรี

คณะกรรมการค่าจ้างประกาศปรับขึ้นค่าจ้าง 5 บาท มี 68 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง ฉะเชิงเทรา กระบี่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ตราด นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา พังงา ลพบุรี สงขลา สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี หนองคาย และอุบลราชธานี กาฬสินธุ์ จันทบุรี นครนายก มุกดาหาร สกลนคร และสมุทรสงคราม กาญจนบุรี ชัยนาท นครพนม นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุงพิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ พะเยา ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สระแก้ว สุรินทร์ อ่างทอง อุดรธานี และอุตรดิตถ์ กำแพงเพชร ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตรัง ตาก นครศรีธรรมราช พิจิตร แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ระนอง ราชบุรี ลำปาง ลำพูน ศรีสะเกษ สตูล สิงห์บุรี สุโขทัย หนองบัวลำภู อุทัยธานี และอำนาจเจริญ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา

 

รายงานโดย วาสนา ลำดี