เชิญชวนร่วมทอดผ้าป่าสืบสานเจตนารมณ์ อารมณ์ พงศ์พงัน

เชิญชวนร่วมสืบสานเจตนารมณ์ อารมณ์ พงศ์พงัน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ร่วมกับมูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน ซอยคลองหลวง 19 (ซอยงามฉวี) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี รายได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมมูลนิธิฯ เพื่อให้มีทุนทรัพย์ในการดำเนินกิจกรรมสานต่อภาระกิจตามวัตถุประสงค์ คือการส่งเสริมการศึกษา เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน และสืบสานอุดมการณ์การต่อสู้ เพื่อขบวนการแรงงานของอารมณ์ พงศ์พงัน อดีตผู้นำแรงงานคนสำคัญ ให้ประสบความสำเร็จยืนยาวต่อไป โดยกำหนดการทอดผ้าป่าดังนี้
เวลา 09.00น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วม และองค์กรที่ร่วมทอดผ้าป่า
เวลา 09.30 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดทอดผ้าป่า
เวลา 10.00 น. กิจกรรมพิธีสงฆ์
เวลา 11.30 น. พิธีถวายผ้าป่า รับพระ กรวดน้ำ เสร็จพิธี รับประทานอาหารร่วมกัน

 

ขอขอบคุณพี่น้องร่วมอุดมการณ์ทุกท่าน ที่ร่วมบริจาคเงินทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้ ขอให้ท่านประสบแต่ความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายในการทำงานรับใช้สังคม และมีความสุขความเจริญตลอดไปโดยทั่วกัน