แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 371 เดือนมิถุนายน 2561

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่ 24 (371)ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ผ่านพ้นเดือนพฤษภาคมมาได้โดยไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองดังที่คนบางกลุ่มหวั่นวิตก กับประชาชนที่เคลื่อนไหวเพื่อผลักดันให้มีการจัดการเลือกตั้งโดยเร็ว ในโอกาสครบรอบ 4 ปีของการเกิดรัฐประหาร 22พฤษภาคม 2557เท่านั้น

เดือนพฤษภาคมยังมีความสำคัญต่อขบวนการแรงงานไทย เนื่องจากการเคลื่อนไหวเพื่อผลักดันประเด็นสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานเริ่มขึ้นอย่างจริงจังภายหลังเหตุการณ์โศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตาของบรษัทเคเดอร์อินดัสเตรียล ไทยแลนด์ ที่จังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2536 ทำให้คนงานเสียชีวิต 188 คน มีข้อเสนอต่อรัฐบาลเพื่อเร่งรัดการปฏิรูปเรื่องความปลอดภัยหลายข้อ

แต่สำหรับแรงงานข้ามชาติที่ทำงานอยู่ในกิจการที่มีความเสี่ยงสูงยังคงไม่ได้รับการคุ้มครองอย่างเพียงพอจากกฏหมายแรงงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน ผู้สนใจติดตามอ่านรายละเอียดได้ในแรงงานปริทัศน์ฉบับนี้

สำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่มีบุตร มีข่าวดีคือ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจาก 400 บาเป็น600 บาทต่อเดือน

ในด้านการแรงงานสัมพันธ์ การยื่นข้อเรียกร้องสวน เป็นปัญหาที่ลูกจ้างในสถานประกอบการที่มีสหภาพแรงงานประสบมานานไม่ต่ำกว่า 3 ทศวรรษ แรงงานปริทัศน์ฉบับนี้ได้รายงานข้อคิดเห็นจากการสัมมนาเรื่องการยื่นข้อเรียกร้องสวนฯซึ่งจัดโดยสหพันธ์ยานยนต์แห่งประเทศไทย

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ มิ.ย.61