แรงงานปริทัศน์ฉบับที่ 368 เดือนมีนาคม 2561

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่ 21 (368) ประจำเดือนมีนาคม 2561 พบกันในบรรยากาศของการเปิดให้จดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองและนายกรัฐมนตรีเองก็ประกาศว่าการเลือกตั้งจะมีขึ้นแน่นอนภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ยังคงมีปัญหาสังคมระยะยาวที่พวกเราชาวแรงงานยังคงต้องให้ความสนใจต่อไป เรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งคือปัญหาภาวะโลกร้อนซึ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยและมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เช่นเดียวกับเรื่องการสร้างประชาธิปไตยในที่ทำงาน หากต้องการรู้ว่าภาวะโลกร้อนเกี่ยวข้องกับแรงงานอย่างไร?หรือประชาธิปไตยในที่ทำงานช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างไร?หาคำตอบได้ในแรงงานปริทัศน์ฉบับนี้

ในยุครัฐบาลรอการเลือกตั้ง องค์กรแรงงานที่เคยยอมรับการถูกจำกัดสิทธิ เสรีภาพในช่วงแรกๆ เริ่มออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องกันมากขึ้นเช่น การคัดค้านการใช้อำนาจตามมาตรา 44 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันสังคมที่ผู้นำแรงงานเห็นว่าควรมาจากการเลือกตั้ง ในขณะเดียวกันองค์กรแรงงาน 3 แห่งได้ออกแถลงการณ์ขอให้รัฐบาลยุติการคุกคามละเมิดสิทธิประชาชนและคืนอำนาจอธิปไตยให้ปวงชนชาวไทยโดยเร็ว และมีการเคลื่อนไหวของแรงงานที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งคือ คณะกรรมการสมาฉันท์แรงงานไทย(คสรท.)ได้ไปร่วมให้กำลังใจเครือข่ายปกป้องสองฝั่งทะเลกระบี่-เทพายุติโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เข้ามาชุมนุมในกรุงเทพฯเป็นรอบที่2พบเรื่องราวต่างๆในแรงงานปริทัศน์ฉบับนี้

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ มี.ค.61