เคาะปรับค่าจ้างขั้นต่ำทุกจังหวัด 1 เมษายน

บอร์ดค่าจ้าง เคาะปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทุกจังหวัด เริ่มใช้ใน 1 เม.ย.นี้ใน 7 อัตรา ภูเก็ต ชลบุรี ระยอง สูงสุด 330 บาท กรุงเทพ ปริมณฑล 325 บาท ค่าจ้างเฉลี่ย 315.97 บาท 

นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานบอร์ดค่าจ้าง แถลงผลการประชุมที่ใช้เวลาร่วม 7 ชม.ว่าการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำ มีการปรับเพิ่มในทุกจังหวัดใน 7 ระดับ คือ 308, 310,315, 318, 320, 325, 330 บาท โดยอัตตาค่าจ้างสูงสุด 330 บาทได้แก่กรุงเทพ ปริมณฑล ภูเก็ต ชลบุรี ระยอง  และค่าจ้างต่ำสุด 308 บาทใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบให้มีผลบังคับใช้ใน 1 เมย.นี้ โดยตนจะนำเสนอต่อรมว.แรงงาน เพื่อนำเข้าครม.ต่อไป

ทั้งนี้ ในการประชุมที่ใช้เวลามาก เนื่องจากคำนึงถึงปัจจัยผลกระทบอย่างรอบด้าน เพื่อให้เกิดความรอบคอบ โดยไม่มีการการโหวต แต่เป็นพูดคุยให้เกิดความพ้องตกลงกัน ทั้งนี้ที่ประชุมได้เสนอมาตรการต่อรัฐบาลในการช่วยสถานประกอบการ เช่นมาตรการด้านภาษี ที่นายจ้างสามารถเอาค่าจ้างไปหากลดภาษีได้ 1.5 เท่า

นอกจากนี้เสนอให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ควรให้มีโครงสร้างค่าจ้าง เพื่อให้ลูกจ้างมีหลักประกันที่จะพิจารณาปรับค่าจ้าง ที่จะเป็นกำลังใจในการทำงานได้เห็นค่าจ้างเพิ่มในอนาคตว่า เป็นเท่าไร ซึ่งในเรื่องนี้จะได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติ(พรบ.)คุ้มครองแรงงาน เพื่อให้มีผลบังคับใช้กับสถานประกอบการ

รวมถึงให้จังหวัดชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทรา  ซึ่งเป็นจังหวัดระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ให้เป็นจังหวัดที่มีค่าจ้างลอยตัว ที่สถานประกอบการจะสามารถกำหนดค่าจ้างตามความเหมาะสมเพื่อให้มีคนเข้ามาทำงานในพื้นที่นี้ ที่อาจต้องกำหนดคุณสมบัติ ทักษะฝีมือของลูกจ้างเฉพาะเพื่อจูงใจให้ได้คนทำงาน