แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 365 เดือนธันวาคม 2560

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่ 18 (365) ปีที่ 31 ประจำเดือนธันวาคม 2560 เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีที่กำลังจะผ่านไป ในช่วงเดือนที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่น่าสนใจสำหรับชาวแรงงานอยู่พอสมควร เรื่องแรกเป็นเรื่องใกล้ตัวของแรงงานได้แก่ การเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนใหม่ซึ่งได้แก่พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว ที่ได้มีการมอบหมายนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ 2561 รวม 11 เรื่อง โดยเน้นไปที่เรื่องของการแกปัญหาแรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ และแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศผิดกฎหมาย

สำหรับการเคลื่อนไหวทางสังคมอื่นๆไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาแรงงานโดยตรง แต่ได้รับความสนใจจากสังคมไทยเป็นอย่างมากเรื่องแรก คือ การเคลื่อนไหวรณรงค์ของนายอาทิวราท์ คงมาลัย (ตูน บอดี้เเสลม) ในโครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11โรงพยาบาลทั่วประเทศ” ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างล้นหลามจากประชาชนกลุ่มต่างๆ สื่อมวลชนและรัฐบาล ส่วนอีกเรื่อง คือ โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่อำเภอเทพา จังหวัดกระบี่ ซึ่งสังคมไทยมีปฏิบัติกาต่อเรื่องหลังนี้แตกต่างจากเรื่องแรก กล่าวคือมีทั้งผู้สนับสนุนและไม่เห็นด้วยกับชาวบ้านที่เคลื่อนไหว โดยเฉพาะรัฐบาลที่มีท่าทีแข็งกร้าวต่อผู้ชุมนุม

แรงงานปริทัศน์ฉบับนี้ยังมีข่าวสารแรงงานด้านอื่นๆให้ผู้อ่านได้ติดตามในเรื่องความเคลื่อนไหวของกองทุนประกันสังคมได้แก่ การคัดค้านการเก็บเงินสมทบลูกจ้างเพิ่มหากมีการขยายเพดานค่าจ้างผู้ประกันตนเพิ่มจาก 15,000 บาทเป็น 20,000 บาทต่อเดือน และการที่สำนักงานประกันสังคมเตรียมเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็นเดือนละ 600 บาทต่อคน ส่วนข่าวคราวเกี่ยวกับแรงานข้ามชาติมีกิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องสหภาพแรงงานกับการรวมกลุ่มแรงานข้ามชาติ และความร่วมมือในการขับเคลื่อนประเด็นร่วมกัน รายละเอียดโปรดติดตามจากแรงงานปริทัศน์ฉบับนี้

สุดท้ายนี้ในเดือนส่งท้ายปีเก่าขออวยพรให้ผู้อ่าทุกคนมีจิตใจที่เข้มแข็งเตรียมพร้อมสำหรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้า แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ ธ.ค.60