เครือข่ายผู้ประกันตน ยื่นปลัดแรงงาน ท้วงขยายอายุรับบำนาญชราภาพจาก 55 ปี เป็น 60 ปี

เครือข่ายผู้ประกันตน ยื่นปลัดแรงงาน ท้วงขยายอายุรับบำนาญชราภาพจาก 55 ปี เป็น 60 ปี ชี้ มีผลกระทบ ตั้งคำถามเพื่อประโยชน์ผู้ประกันตน หรือให้กองทุนอยู่ได้ ขยายฐานเงินเดือนหักเงินสมทบเป็นไปได้มากกว่า พร้อมเสนอเพิ่มสิทธิประโยชน์ตรวจสุขภาพอื่น ด้านปลัดแรงงานชี้ยังต้องศึกษาอีกมาก อย่าเพิ่งกังวล

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นักข่าวรายงานว่า เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) และ สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย นำโดย นายมนัส โกศล ประธาน คปค. ยื่นหนังสือต่อ ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) เพื่อแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการขยายอายุรับบำนาญชราภาพจาก 55 ปี เป็น 60 ปี

โดยนายมนัส กล่าวว่า หาก สปส. ยืนยันจะเดินหน้าขยายอายุของผู้ประกันตนที่รับบำนาญชราภาพจากอายุ 55 ปี เป็น 60 ปี ผู้ประกันตนจะรวมตัวกันล่ารายชื่อไม่ต่ำกว่า 1 ล้านรายชื่อ เพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เนื่องจากหากพิจารณาจากตัวเลขผู้ประกันตนปี 2558 ที่ได้รับเงินก้อนนี้หลังอายุ 55 ปี จะมีประมาณหลักแสนคน ขณะที่ข้อมูลปี 2557 ใช้งบประมาณในการจ่ายเงินบำนาญประมาณ 3,000 ล้านบาท ซึ่งไม่แน่ใจว่านโยบายดังกล่าวเพื่อผู้ประกันตน หรือเพื่อให้กองทุนยังอยู่ได้

ผู้ประกันตนอายุ 55 ปี ต่างรอคอยที่จะได้รับเงินบำนาญก้อนนี้มาตลอด การขยายอายุการรับเงิน ย่อมส่งผล แม้กระทรวงแรงงานจะบอกว่าเวลาอีก 5 ปี จะจัดหางานรองรับให้ แต่ไม่แน่ใจว่าจะทำให้การคิดคำนวณค่าเฉลี่ยของเงินบำนาญต่ำลงหรือไม่ อย่างไรก็ตาม จากการพูดคุยกับปลัดกระทรวงแรงงาน บอกว่า อาจเป็นไปได้ยากในการขยายอายุรับบำนาญ แต่ก็ต้องมีการทำประชาพิจารณ์เรื่องนี้ก่อน

ทั้งนี้ จากการหารือกับปลัดแรงงาน ท่านบอกว่า อาจมีแนวทางอื่นๆ อาทิ ไปขยายฐานเงินเดือนการหักเงินสมทบ จาก 15,000 บาท น้อยไป อาจเป็น 20,000 บาท ซึ่งจุดนี้น่าจะเป็นไปได้มากกว่า ทำให้เงินออมมากขึ้นได้ ส่วนกรณีคนรับบำนาญชราภาพรายเดือน น่าจะให้สมัคร ม.39 ได้ เพราะเมื่อรับเงินบำนาญจะถูกตัดสิทธิรักษาพยาบาล จึงอยากให้เปิดให้พวกเขาทำได้ ซึ่งจากการหารือถือว่าน่าพอใจเรื่องนี้ นอกจากนี้ สปส. ยังมีเรื่องสิทธิประโยชน์ตรวจสุขภาพของผู้ประกันตน เดิมได้รับเพียงการตรวจมะเร็งปากมดลูก แต่ครั้งนี้จะขอเพิ่มในเรื่องการตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก การตรวจการตั้งครรภ์ และการตรวจสุขภาพช่องปาก

ด้าน ม.ล.ปุณฑริก กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมสูงอายุในปี 2560 จะมีผู้สูงอายุมากขึ้น จะทำให้ทำงานยาวขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการทำงานนอกและในระบบ ทั้งนี้ การขยายรับเงินชราภาพต้องให้มีความสอดคล้อง โดยระบบประกันสังคมอยู่ที่ในอายุ 55 ปี หากจะขยายช่วงอายุต้องมีการศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ อย่าเพิ่งกังวล เพราะเรื่องนี้เป็นเพียงการรับหลักการเพื่อพิจารณาดูเท่านั้น ส่วนที่มีความกังวลว่าจะกระทบสิทธิผู้ประกันตนนั้น ประกันสังคมคงมีทางเลือกทั้งเรื่องบำเหน็จและบำนาญ การที่จะให้อยู่ในระบบที่ยาวขึ้น หรือการสะสมและออมที่มากจะทำให้เงินบำเหน็จบำนาญสูงขึ้น จะได้มีพอใช้ในบั้นปลายชีวิต ซึ่งความจริงยอดเงินรวมไม่สูงเพราะเงินที่ไม่มาก