“การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม” ต้องเพื่อคนงานรถไฟ

ในขณะที่โลกเข้าสู่วิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมยุคใหม่ และคนทั่วโลกก็กำลังอยู่ในวงล้อมของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เป็นหายนะจากการพัฒนาที่ไร้การตรวจสอบและการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล สิ่งที่เปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นคือ แหล่งพลังงานเช่นถ่านหินและน้ำมันกำลังจะหายไป และถูกแทนที่ด้วยพลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลม และ พลังงานความร้อนใต้พิภพ การเปลี่ยนแปลงทั่วโลกครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นนี้ จะมีคนงานนับไม่ถ้วนที่ถูกปลดออกจากอุตสาหกรรมแบบเก่าอย่างถาวร

แทนการนิ่งเฉยดูดาย RWU เห็นว่า เป็นเวลาที่จะยกระดับการต่อสู้ของ “Just Transition”(การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม)ของคนงานทั้งหมด – และรวมถึงคนงานรถไฟ ต้องเรียกร้องให้เหล่าคนงานไม่ถูกทำให้ต้องแบกภาระทางเศรษฐกิจจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมากเกินไป คนงานต้องการการฝึกอบรมเพิ่ม ต้องการงานในอุตสาหกรรมใหม่ๆ และการจ่ายเงินและผลประโยชน์เท่าๆกับที่ได้รับจากการจ้างงานในปัจจุบัน เพื่อบรรลุเป้าหมาย RWU ได้แสวงหาความร่วมมือจากองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่รับผิดชอบเพื่อประโยชน์ร่วมกัน โดยได้เชื่อมประสานงานกับ Labor Network for Sustainability และ Trade Unions for Energy Democracy ซึ่งทั้งสองกลุ่มเป็นองค์กรแรงงานที่เน้นการทำงานในเรื่องการจ้างานและสิ่งแวดล้อม

จากการประชุมประจำปีครั้งที่ 5 ในปี 2559 RWU ได้ให้ความเห็นชอบในเรื่องการสนับสนุนเศรษฐกิจที่เกิดการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม โดยหวังที่จะทำงานร่วมกับทุกองค์กรที่เห็นพ้องกับแนวทางของ RWU เพื่อทำให้โลกดำรงอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งชีวิตของคนทำงานและชุมชนจะไม่ถูกผลกระทบจากการเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาด

จาก http://railroadworkersunited.org/just-transition/