กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี ปิดแล้วศูนย์เลี้ยงเด็กลูกแรงงาน

ปิดศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยของแรงงาน หลังต่อสู้วิกฤติด้านงบประมาณมากว่า 10 ปี ถือเป็นศูนย์เลี้ยงเด็กแห่งเดียวที่มาจากการเรียกร้อง

วันที่ 11 มิถุนายน 2560 กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี นำโดยนางสาว นิไลมล มนตรีกานนท์ ประธานกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี นางสาว อรุณี ศรีโต อดีตประธานกลุ่มฯ และนางสุนี ไชยรส ที่ปรึกษากลุ่มและผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคและความเป็นธรรม วิทยาลัยนวัตธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต และกรรมการกลุ่มฯ ได้เดินทางไปร่วมปิดศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยของแรงงาน ที่ตั้งอยู่ที่ซอยวัดคู่สร้าง พระประแดง สมุทรปราการ หลังเปิดทำการมาราว 14 ปี และมอบของขอบคุณนายสนิท เปี่ยมสวัสดิ์ ผู้อุปการะคุณ ที่ช่วยเหลือพื้นที่ในการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กฯ พร้อมทั้งให้กำลังใจคุณครูพี่เลี้ยง 3 ท่านที่ช่วยดูแลเด็กตั้งแต่เริ่มเปิดจนปิดศูนย์ฯ

นางสาวอรุณี กล่าวว่า ตนได้รับมอบหมายให้ดูแลศูนย์เลี้ยงเด็กมาตั้งแต่เริ่มเปิดทำการตั้งแต่เริ่มรับเด็ก และเปิดอย่างเป็นทางการปี 2547 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุวัจน์ ลิปตะพัลลภ และนางลัดดาวัลย์ วงศ์ศรีวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน มาร่วมกันเปิด พร้อมมอบหมายนโยบายให้กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม จัดสรรงบประมาณให้เพื่อบริหารจัดการซึ่งสนับสนุนมาเพียงปีเดียวเท่านั้น แต่ว่าเมื่อเปิดขึ้นมาทางขบวนการแรงงานก็พยายามหางบประมาณในการสนับสนุน ด้วยเป็นศูนย์รับเลี้ยงที่ไม่ได้หวังผลกำไรราคาถูกคุณครูพี่เลี้ยงก็นเป็นอาสาสมัครทำงานด้วยใจแม้ว่าจะเปิดปิดนอกเวลาทำการปกติอย่างที่อื่นๆ ผ่านมา 10 กว่าปีแล้ว วันนี้เด็กลดน้อยลงและมีศูนย์พัฒนาเด็กของรัฐก่อตั้งขึ้นและได้รับการสนับสนุนโดยรัฐท้องถิ่น ที่เรียกว่าศูนย์ประชารัฐ และเด็กๆที่ศูนย์ก็โตและเข้าสู่สถานศึกษาหมดแล้ว จึงถึงเวลาที่ต้องปิดตัวศูนย์ฯด้วยแบกรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหว และคุณครูพี่เลี้ยงจะได้ไปหางานทำ

“ทางกลุ่มฯได้เรียกร้องและขอพูดคุยกับทางกระทรวงแรงงานทุกปี เพื่อให้มีการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กที่สอดคล้องต่อชีวิตของพ่อ แม่ที่เป็นแรงงาน ด้วยปัญหาของแรงงานที่ต้องทำงานแบบหาเช้ากินค่ำ ออกจากบ้านก่อน08.00 น. กลับบ้านเวลา 18.00 น.เป็นอย่างเร็ว หากทำงานล่วงเวลาก็จะถึงบ้านเวลา 20.00 น. ซึ่งศูนย์เลี้ยงเด็กลูกของแรงงานจะต้องตั้งใกล้ที่ทำงาน เพื่ออำนวยความสะดวก เพื่อให้เกิดความอบอุ่นของครอบครัวด้วยจะเห็นว่าแรงงานมักส่งลูกกลับไปให้ตา ยาย หรือปู่ ย่าเลี้ยงที่ต่างจังหวัด เด็กขาดความอบอุ่นและปัญหามากมาย ศูนย์เลี้ยงเด็กซอยวัดคู่สร้างแห่งนี้เป็นแห่งเดียวที่เรียกร้องได้มา ซึ่งการเรียกให้มีการจัดตั้งศูนย์ก็เริ่มเรียกร้องกันมานานหลังจากที่เรียกร้องการลาคลอด 90 วัน ก็เรียกร้องกันเรื่อยมา วันนี้รู้สึกใจหายที่ต้องปิดศูนย์ลง” นางสาว อรุณี กล่าวว่า

ด้านนายสนิท เปี่ยมสวัสดิ์ ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเด็กและเยาวชน กล่าวว่า ยังจำภาพของกลุ่มที่เดินทางมาหาพื้นที่เพื่อสร้างศูนย์เลี้ยงเด็ก ไปดูหลายที่ แต่ก็ลงตัวที่ภายในพื้นที่ตรงนี้ด้วยอยู่ใกล้กับพื้นที่โรงงาน ซึ่งตนรู้สึกยินดีมากที่มาใช้พื้นที่ในการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กฯ ด้วยเห็นประโยชน์เรื่องการศึกษาให้เด็ก เด็กถือว่า เป็นผู้ที่จะมาพัฒนาประเทศ การให้ความรักความอบอุ่นของครอบครัวการช่วยกันดูแลให้การพัฒนาต้องทำร่วมกัน และการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งก็รู้สึกภาคภูมิใจ และช่วงนั้นมีผู้นำแรงงาน สหภาพแรงงานมาสนับสนุนกัน แต่หลังๆไม่ค่อยมาสนับสนุนกันเท่าไร ยังจำวันแรกที่เด็กเข้ามาวิ่งอยู่ในพื้นที่แห่งนี้จำนวนมากทีเดียวและวันนี้เงียบเหงารู้สึกเสียดายมากที่ต้องปิดศูนย์แห่งนี้ หากมีงบประมาณสนับสนุนก็คงจะพัฒนาและรับเด็กได้ซึ่งก็ยังยินดีเสมอ

ส่วนนางสาวสุนนท์ พลอยจิ๋ว ครูพี่เลี้ยงและผู้ดูแลศูนย์ฯ เล่าว่า วันนี้ใจหายเมื่อไม่มีเด็กในศูนย์ฯและต้องปิดศูนย์ลง หากยังมีเด็กมาให้ดูแลศูนย์ก็คงยังเดินหน้าต่อได้ ตอนนี้เหลือเด็กสุดท้ายก่อนปิดเพราะรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหวเพียง 8 คนและต้องปล่อยให้พ่อ แม่หาที่ใหม่เพื่อดูแลเด็ก ซึ่งหากถามว่าศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยของแรงงานมีมาตรฐานหรือไม่นั้น มีการมาตรวจจากพัฒนาสังคมในพื้นที่ ซึ่งการเปิด ปิดของศูนย์ฯของเรานั้นจะเปิด ปิดตามเวลาของพ่อ แม่เด็กที่ต้องเดินทางไปทำงานซึ่งจะเปิดเช้ามาก และปิดตามเวลาที่พ่อ แม่เด็กมารับซึ่งก็จะมืดค่ำเพราะพ่อ แม่ ทำงานล่วงเวลาบ้าง ซึ่งครูจะช่วยกันดูแลเด็กจนคนสุดท้าย วันนี้เด็กที่เคยมาให้เรารับเลี้ยงโตขึ้นและไปเรียนในโรงเรียนกันเวลาเจอก็จะยกมือไหว้สวัสดี และขอบคุณ แต่นี้ก็รู้สึกดีใจที่พวกเราเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลเด็กเหล่านี้ ยังไม่ทราบว่าพรุ่งนี้จะเริ่มทำอะไร เพราะอยู่กับเด็กมานาน อยากเห็นศูนย์เปิดรับเด็กอีก แต่ก็คิดว่าคงเป็นไปไม่ได้ ด้วยไม่มีงบ ซึ่งทางผู้ดูแลศูนย์ก็พยายามในการเข้าคุยกับหลายฝ่ายไม่ว่าจะรัฐบาลไหน ซึ่งบางหน่วยงานก็จะให้เป็นข้าว เป็นนม และของเด็กเล่นเป็นต้น

นางสาวนิไลมล มนตรีกานนท์ ประธานกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี กล่าวว่า การมาครั้งนี้เพื่อการขอบคุณคนที่เสียสละทำงาน ทำหน้าที่เสียสละเพื่อเด็กๆลูกของแรงงาน การเรียกร้องศูนย์พัฒนาเด็กฯของแรงงาน เรียกร้องมานานได้มาศูนย์ฯเดียว และยังไมมีการก่อตั้งอีก และตั้งแต่เข้ามาร่วมเป็นกรรมการกลุ่มฯทุกปีหนึ่งในข้อเรียกร้องสำคัญมากที่สุดคือให้รัฐจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในชุมชนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้ใช้แรงงาน โดยรัฐสนับสนุนงบประมาณ แต่ว่าวันนี้ต้องมาร่วมกันปิดศูนย์เลี้ยงเด็กลูกของแรงงานที่มีเพียงที่เดียว แต่อย่างไรก็คงต้องมาถอดบทเรียนกันอีกครั้ง ซึ่งคิดว่าศูนย์ยังมีความสำคัญกับผู้ใช้แรงงานที่มีลูก และนโยบายเพิ่มประชากรของรัฐบาล ยังไงวันนี้มาเพื่อขอบคุณผู้มีพระคุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่และอาสาสมัครครูพี่เลี้ยงที่ทุ่มเทในการดูแลเด็กและศูนย์ให้สามารถอยู่มาได้กว่า 10 ปี

รายงานโดยวาสนา ลำดี