แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 352 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99

การเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นำมาซึ่งความเศร้าสลดของพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ แรงงานปริทัศน์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งตลอดรัชสมัยของพระองค์มีโครงการเนื่องจากพระราชดำริทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2495-2556 รวม 4,447 โครงการ (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2556) แบ่งเป็น 8 ประเภทคือ 1) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ 2) โครงการพัฒนาด้านเกษตร 3) โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 4) โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ 5) โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข 6) โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร 7) สวัสดิการสังคม /การศึกษา และ 8) โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ/อื่นๆ

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 (ฉบับที่ 352) พบกันในบรรยากาศของความสูญเสียยิ่งใหญ่ ถึงกระนั้นก็ตามชีวิตของประชาชนรวมถึงแรงงานทุกคนยังคงต้องดำเนินต่อไป ถึงกระนั้นก็ตามชีวิตของประชาชนรวมถึงแรงงานทุกคนยังคงต้องดำเนินต่อไป หลังจากที่องค์กรแรงงานเรียกร้องให้มีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำที่คงอัตราวันละ 300 บาททั่วประเทศมาเกือบ 4 ปี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ที่ผ่านมา คณะกรรมการค่าจ้างได้มีมติปรับค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 5-10 บาทใน 69 จังหวัด และไม่ปรับขึ้นใน 8 จังหวัด รายละเอียดตามที่ได้นำมานำเสนอในแรงงานปริทัศน์ฉบับนี้

การปรับค่าจ้างขั้นต่ำในครั้งนี้ไม่เป็นที่น่ายินดีสำหรับขบวนการแรงงานไทยด้วยเหตุผลหลายประการได้แก่ จำนวนเงินที่ปรับขึ้นเมื่อเทียบกับข้อเรียกร้องต่ำสุดขององค์กรแรงงาน (วันละ 360 บาททั่วประเทศ) นับว่าห่างไกลมาก นอกจากนี้การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำยังถอยหลังเข้าคลอง กลับไปใช้ระบบเดิมคือค่าจ้างแต่ละจังหวัดไม่เท่ากัน ถือเป็นการสูญเสียหลักการที่ต่อสู้กันมาจนได้รับการยอมรับจากรัฐบาลก่อนเกิดรัฐประหาร 2557

%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%9e