หนังสือวิชาการและเรื่องสั้น

รวม หนังสือ

หนังสือวิชาการและเรื่องสั้นที่เขียนโดย อารมณ์ พงศ์พงัน

  1. วีรบุรุษ (รวมเรื่องสั้นจากสยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์) สำนักพิมพ์ปิยะสาส์น กรุงเทพ : 2521
  2. กรรมกรไทยกับปัญหาแรงงาน บริษัทสำนักพิมพ์ดวงกมล จำกัด ชุดปัญหาปัจจุบัน กรุงเทพ : ตุลาคม 2521
  3. น้ำตาหยดนั้นไม่ใช่ความโศกเศร้า (นามปากกา “เบญจภา อมรพงศ์”) สำนักพิมพ์ พี.พี.กรุงเทพ : ตุลาคม 2521
  4. บ้านเกิด สำนักพิมพ์พาสีโก กรุงเทพ : พฤษภาคม 2522
  5. กรรมกร สหพันธ์สหภาพแรงงานเสรีระหว่างประเทศ (ICFTU) สนับสนุนการพิมพ์ กรุงเทพ : พฤศจิกายน 2522
  6. สองฝั่งแม่น้ำโขง (พิมพ์ครั้งแรกใน “ประชาธิปัตย์” พ.ศ.2514) โดยสำนักพิมพ์ จักสาร กรุงเทพ : กรกฎาคม 2524
  7. จากคุกถึงคุก เศรษฐศิริถึงบางเขน (พิมพ์ครั้งแรกโดยสำนักพิมพ์ “หนุ่มสาว” พฤษภาคม 2522) สำนักพิมพ์ “ดาว” กรุงเทพ : ตุลาคม 2531
  8. จดหมายจากคุก (พิมพ์ครั้งแรกโดยสำนักพิมพ์จักสาน) กรุงเทพ : สิงหาคม 2523
  9. ข้าราชการและนักการเมืองไทยในสายตาของคนเดินถนน ความเรียงเพิ่งค้นพบของอารมณ์ พงศ์พงัน(พิมพ์โดยบริษัทมติชนจำกัด) ,นิตยสารบานไม่รู้โรย ฉบับตุลาคม 2529 น.64-68